NHÓM KHÁNG SINH

NHÓM KHÁNG SINH

Salinomycin 12%

Giá: Liên hệ

CTC 15%

Giá: Liên hệ

BROMHEXIN

Giá: Liên hệ

AMOXICILLIN TRIHYDRAT

Giá: Liên hệ

CEFOTAXIME

Giá: Liên hệ

FLORPHENICOL

Giá: Liên hệ

OXYTETRACYCLIN HCL

Giá: Liên hệ

THIAMPHENICOL

Giá: Liên hệ

KANAMYCIN

Giá: Liên hệ

TYLOSIN TARTRATE

Giá: Liên hệ

NORFLOXACINE BASE

Giá: Liên hệ

NORFLOXACINE HCL

Giá: Liên hệ

TRIMETHOPRIM

Giá: Liên hệ

SULFAQUINOXALINE SODIUM

Giá: Liên hệ

SULFADIMIDINE SODIUM

Giá: Liên hệ

GENTAMICIN SULFAT

Giá: Liên hệ

ENROFLOXACINE HCL

Giá: Liên hệ

DOXYCYLINE HCL

Giá: Liên hệ

COLISTIN SULPHATE

Giá: Liên hệ
Đối tác
Zalo
Hotline