CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG XANH

NHÓM KHÁNG SINH

CTC 15%

Giá: Liên hệ

BROMHEXIN

Giá: Liên hệ

AMOXICILLIN TRIHYDRAT

Giá: Liên hệ

CEFOTAXIME

Giá: Liên hệ

FLORPHENICOL

Giá: Liên hệ

OXYTETRACYCLIN HCL

Giá: Liên hệ

THIAMPHENICOL

Giá: Liên hệ

KANAMYCIN

Giá: Liên hệ
NHÓM ACID AMIN

L - Threonine 98.5%

Giá: Liên hệ

Methionine Evonik

Giá: Liên hệ

DL - METHIONINE 99%

Giá: Liên hệ

L - Lysine

Giá: Liên hệ

L - TRYPTOPHAN

Giá: Liên hệ
NHÓM VITAMIN

VITAMIN H (BIOTIN)

Giá: Liên hệ

VITAMIN B6

Giá: Liên hệ

VITAMIN B1 (Thiamin 98%)

Giá: Liên hệ

Vitamin E

Giá: Liên hệ

Vitamin B12

Giá: Liên hệ

Vitamin A 1000

Giá: Liên hệ

Vitamin C35%

Giá: Liên hệ
NHÓM PHỤ GIA

DABOMB-P NÀNH LÊN MEN

Giá: Liên hệ

ACID HỮU CƠ

Giá: Liên hệ

GUANIDINE TẠO NẠT

Giá: Liên hệ

MINTAI FLAVOUR

Giá: Liên hệ

Beta Glucan

Giá: Liên hệ

Anhydrous monohydrate

Giá: Liên hệ

PALMIFAT (BỘT BÉO 98%)

Giá: Liên hệ

FARMABOND PLUS

Giá: Liên hệ
NHÓM KHOÁNG CHẤT

MAGNESIUM SULFATE 30%

Giá: Liên hệ

MANGANESE SULFAT

Giá: Liên hệ

Dicalcium Phosphate

Giá: Liên hệ

SODIUM BICARBONATE

Giá: Liên hệ

ĐỒNG SULPHATE

Giá: Liên hệ

DICALCIUM PHOSPHATE

Giá: Liên hệ

DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

Giá: Liên hệ

ZINE OXID

Giá: Liên hệ
NHÓM TẠO NẠT,PREMIX,VITAMIN

PREMIX NÁI

Giá: Liên hệ

PREMIX PIGLET( HEO THỊT)

Giá: Liên hệ
HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI

EDTA (Xử lí nước)

Giá: Liên hệ

NaOH (Xút vảy)

Giá: Liên hệ

FORMALIN

Giá: Liên hệ

THUỐC TÍM (KMnO4)

Giá: Liên hệ

POVIDONE IODINE

Giá: Liên hệ

CHLORINE 60% (Cá Heo)

Giá: Liên hệ
NHÓM KHÁNG VIÊM-HẠ SỐT

ANAGIN

Giá: Liên hệ

PARACETAMOL

Giá: Liên hệ

DEXAMETHAZONE

Giá: Liên hệ
NHÓM KÍ SINH TRÙNG

IVERMECTIN

Giá: Liên hệ

LEVAMISOL HCL

Giá: Liên hệ

PRAZIQUANTEL

Giá: Liên hệ

TOLTRAZURIL

Giá: Liên hệ
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU PHỤ GIA
Đối tác
Zalo
Hotline