CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG XANH

NHÓM ACID AMIN

DL-METHIONINE 99%

Giá: Liên hệ

L-Lysine 98%

Giá: Liên hệ

TRYPTOPHAN

Giá: Liên hệ

DL-Methionine 99%

Giá: Liên hệ

Threonine

Giá: Liên hệ
NHÓM KHÁNG SINH

Salinomycin 12%

Giá: Liên hệ

CTC 15%

Giá: Liên hệ

BROMHEXIN

Giá: Liên hệ

AMOXICILLIN TRIHYDRAT

Giá: Liên hệ

CEFOTAXIME

Giá: Liên hệ

FLORPHENICOL

Giá: Liên hệ

OXYTETRACYCLIN HCL

Giá: Liên hệ
NHÓM VITAMIN

VITAMIN H (BIOTIN)

Giá: Liên hệ

VITAMIN B6

Giá: Liên hệ

VITAMIN B1 (Thiamin 98%)

Giá: Liên hệ

Vitamin E

Giá: Liên hệ

Vitamin B12

Giá: Liên hệ

Vitamin A 1000

Giá: Liên hệ

Vitamin C35%

Giá: Liên hệ
NHÓM ENZYME - VI SINH

ENZYME USA

Giá: Liên hệ
NHÓM PHỤ GIA

HALQUINOL 60%

Giá: Liên hệ

DUSIL CHỐNG VÓN CỤC

Giá: Liên hệ

ACID HỮU CƠ

Giá: Liên hệ

DABOMB-P NÀNH LÊN MEN

Giá: Liên hệ

HƯƠNG SỮA

Giá: Liên hệ

Beta Glucan

Giá: Liên hệ

Anhydrous monohydrate

Giá: Liên hệ
NHÓM KHOÁNG CHẤT

MAGNESIUM SULFATE 30%

Giá: Liên hệ

MANGANESE SULFAT

Giá: Liên hệ

DCP NHẬT HỮU CƠ

Giá: Liên hệ

SODIUM BICARBONATE

Giá: Liên hệ

ĐỒNG SULPHATE

Giá: Liên hệ

DICALCIUM PHOSPHATE

Giá: Liên hệ

DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

Giá: Liên hệ

ZINE OXID

Giá: Liên hệ
NHÓM TẠO NẠT,PREMIX,VITAMIN
HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI
NHÓM KHÁNG VIÊM-HẠ SỐT

ANAGIN

Giá: Liên hệ

PARACETAMOL

Giá: Liên hệ

DEXAMETHAZONE

Giá: Liên hệ
NHÓM KÍ SINH TRÙNG

IVERMECTIN

Giá: Liên hệ

LEVAMISOL HCL

Giá: Liên hệ

PRAZIQUANTEL

Giá: Liên hệ

TOLTRAZURIL

Giá: Liên hệ
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU PHỤ GIA
Đối tác
Zalo
Hotline