HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI NUÔI

HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI NUÔI

HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI NUÔI

  • xl23
  • 500
  • Liên hệ
Các loại hóa chất xử lí nước ao , hồ, sát trùng chuồng trại cho thú y, thủy sản
  • Nội dung sản phẩm
  • Bình luận
NHÓM HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC AO HỒ, CHUỒNG TRẠI        
STT TÊN HÀNG CÔNG DỤNG XUẤT XỨ QUY CÁCH
1   Bkc ( 80%),( 50%) Xử lí nước China 220kg/phuy
2 Sodium percarbonate
( Oxy viên lớn)
Tạo oxy cấp. China 25kg/Th
3 Sodium percarbonate
( Oxy viên nhỏ)
Tạo oxy cấp. China 25kg/bao
4 Yuca schidigera
(Nước  50%)
Khử mùi,  kiểm soát khí độc Mexico 20 Lít/Can
5 Yuca schidigera
 (Nước  30%)
Khử mùi,  kiểm soát khí độc USA, Mexico 220kg/phuy
6 Chlorin  60% cá heo Xử lí nước China, Japan  45Kg/Th
7 Chlorin  70%  Xử lí nước China, Japan 45Kg/Th
8 Povidone iodine (12%) Xử lí nước India,Canada 25kg/Th
9  KMnO4( Thuốc Tím) Xử lí nước China 50Kg/Th
10  Formalin  Sát trùng China 200kg/ph
11 NaOH(Sút vảy) Sát trùng chuồng trại China 25kg/bao
12 EDTA Xử lí nước Japan 25kg/bao
13 KI( PosstasiumIodine) kết hợp PVP China/India 25kg/th
14 Activated carbon( Than hoạt tính) Xử lí nước Vietnam, USA 25kg/bao
15 Oxi già ( H2O2) Sát trùng  Thailand 35kg/can
16 Sodium Thiosulfate khử chlorine, thuốc trừ sâu Trung Quốc 25kg/bao
17 Glutaraldehyde 50% Xử lí nước China 220kg/phuy
Sản phẩm cùng loại

THUỐC TÍM HỮU CƠ

Giá: Liên hệ

EDTA (Xử lí nước)

Giá: Liên hệ

NaOH (Xút vảy)

Giá: Liên hệ

FORMALIN

Giá: Liên hệ

THUỐC TÍM (KMnO4)

Giá: Liên hệ

POVIDONE IODINE

Giá: Liên hệ
Đối tác
Zalo
Hotline