KHÁNG SINH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

 KHÁNG SINH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

KHÁNG SINH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

  • kssxt2023
  • 218
  • Liên hệ
nhóm kháng sinh dùng để sản xuất thuốc thú y, thủy sản, phòng và điều trị bệnh gia súc gia cầm thủy sản
  • Nội dung sản phẩm
  • Bình luận
NHÓM KHÁNG SINH DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
STT TÊN HÀNG CÔNG DỤNG XUẤT XỨ QUY CÁCH
1 Amoxicilin Trihydrate/sodium Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
2  Ampiciline Trihydrate/sodium Kháng sinh sản xuất thuốc China/india 25kg/Th
3  Acid Clavulanic kết hợp sản xuất amoxicillin China 5kg/Tin
4    Cephalexin Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
5    Colistin sulphate Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kg/Th
6    Chlotetracycline   Kháng sinh sản xuất thuốc China 25Kg/Th
7    Doxycyline Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
8    Enrofloxacin Hcl/Base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
9    Erythromycin  Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kh/th
10    Florphenicol Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
11    Gentamycin  Kháng sinh sản xuất thuốc China 5bou/tin
12    Sulfamethoxazole  Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
13    Sulfadimidine sodium/base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
14    Sulfachloropyrazine  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
15    Sulfachloropyridazine  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
16    Sulfaquinoxalin  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
17    Sulfaguanidine  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
18    Trimethoprim Kháng sinh sản xuất thuốc China/india 25kg/Th
19    Tiamuline fumarate Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
20    Tylosin tartrate  Kháng sinh sản xuất thuốc China, Bulgaria 20kg/Th
21    Neomycin sulfate Kháng sinh sản xuất thuốc China 20bou/th
22    Norfloxacine Hcl/base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
23    Lincomycin Kháng sinh sản xuất thuốc China 20bou/Th
24    Kanamycin mono sulfate Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kg/Th
25    Tylosin tartrate  Kháng sinh sản xuất thuốc China, Bulgaria 25kg/Th
26    Oxytetracyclin Hcl/base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
27    Tilmicocin phosphate Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
28   Thiamphenicol Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
29   Tetracycline Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
30   Spectinomycin Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kg/Th
31   Tulathromycin Kháng sinh sản xuất thuốc China 5kg/Tin
Sản phẩm cùng loại
Đối tác
Zalo
Hotline