KHÁNG SINH NGUYÊN LIỆU THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

 KHÁNG SINH NGUYÊN LIỆU THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

KHÁNG SINH NGUYÊN LIỆU THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

  • kssxt2023
  • 1010
  • Liên hệ
nhóm kháng sinh dùng để sản xuất thuốc thú y, thủy sản, phòng và điều trị bệnh gia súc gia cầm thủy sản
  • Nội dung sản phẩm
  • Bình luận
1 Amoxicilin Trihydrate/sodium Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
2 Ampiciline Trihydrate/sodium Kháng sinh sản xuất thuốc China/india 25kg/Th
3 Acid Clavulanic Kết hợp sản xuất amoxicillin China 5kg/Tin
4 Azithromycin Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
5 Cefotaxim Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 12kg/Th
6 cefuroxim Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
7 Ceftiofur Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 2.5kg/Tin
8 Cephalexin Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
9 Colistin sulphate Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kg/Th
10 Chlotetracycline   Kháng sinh sản xuất thuốc China 25Kg/Th
11 Doxycyline Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
12 Enrofloxacin Hcl/Base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
13 Erythromycin  Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kh/th
14 Florphenicol Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
15 Gentamycin  Kháng sinh sản xuất thuốc China 5bou/tin
16 Sulfamethoxazole  Kháng sinh sản xuất thuốc India/China 25kg/Th
17 Sulfadimidine sodium/base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
18 Sulfachloropyrazine  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
19 Sulfachloropyridazine  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
20 Sulfaquinoxalin  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
21 Sulfaguanidine  Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
22 Trimethoprim Kháng sinh sản xuất thuốc China/india 25kg/Th
23 Tiamuline fumarate Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
24 Tylosin tartrate  Kháng sinh sản xuất thuốc China, Bulgaria 20kg/Th
25 Neomycin sulfate Kháng sinh sản xuất thuốc China 20bou/th
26 Norfloxacine Hcl/base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
27 Lincomycin Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 20bou/Th
28 Kanamycin mono sulfate Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kg/Th
29 Tylosin tartrate  Kháng sinh sản xuất thuốc China, Bulgaria 25kg/Th
30 Oxytetracyclin Hcl/base Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
31 Tilmicocin phosphate Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
32 Tylvalosine Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
33 Tiamulin fumarate Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
34 Thiamphenicol Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
35 Tetracycline Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 25kg/Th
36 Spectinomycin Hcl Kháng sinh sản xuất thuốc China 20kg/Th
37 Streptomycin Sulfate Kháng sinh sản xuất thuốc China 17kg/Th
38 Haquinol 60% Ngừa bệnh đường ruột China 25kg/Th
39 Tulathromycin Kháng sinh sản xuất thuốc China 5kg/Tin
Sản phẩm cùng loại

CTC 15%

Giá: Liên hệ

BROMHEXIN

Giá: Liên hệ

AMOXICILLIN TRIHYDRAT

Giá: Liên hệ

CEFOTAXIME

Giá: Liên hệ

FLORPHENICOL

Giá: Liên hệ

OXYTETRACYCLIN HCL

Giá: Liên hệ

THIAMPHENICOL

Giá: Liên hệ

KANAMYCIN

Giá: Liên hệ
Đối tác
Zalo
Hotline