MEN TIÊU HÓA TỔNG HỢP

MEN TIÊU HÓA TỔNG HỢP

MEN TIÊU HÓA TỔNG HỢP

  • 0
  • 683
  • Liên hệ
Các loại men , enzyme trộn thức ăn và xử lí nước trong thủy sản, sản xuất tại Đại Học Nông Lâm -TP.HCM
  • Nội dung sản phẩm
  • Bình luận
Tên Thuốc Thành Phần Liều dùng Công Dụng
THỨC ĂN BỔ SUNG PUREZYM
( NONG TO VÀ LÀM DÀY THÀNH RUỘT NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ BỆNH HỆ TIÊU HOÁ)
Trong 1 kg
Bacillus(min): 1,0.1010CFU
Saccharomyces spp (min): 1,0x109 CFU
Lactobaccillus spp(min) :1,0x109 CFU
Chất mang(Dextrose): Vừa đủ 1kg
Độ ẩm(max): 10%
Trộn 3-5G/ 1 kg thức ăn.Cho ăn ít nhất 1-2 lần ngày trong suốt quá trình nuôi.
Tăng liều 5-7G/1 kg thức ăn ngày 2 cữ trở lên khi tôm bị bỏng rụng phân trắng, môi trường nước xấu hoặc thời tiết biển động.
Nếu kết hợp cho ăn xen kẽ với các axit hữu cơ giúp tôm hấp thụ hiệu quả nhanh gấp 2 lần.
Bổ sung enzyme và lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa của tôm cá. Giúp tôm cá tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn, cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn( FCR).
Nong to và làm dày thành ruột, ngăn ngừa tình trạng ruột mờ, phân lỏng, đứt khúc ,phân nhầy và phân trắng cho tôm.
Ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemoliticus (EMS).
THỨC ĂN BỔ SUNG BIOZYME
( HẤP THỤ TỐT THỨC ĂN, TĂNG TRỌNG NHANH TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
Trong 1 kg
Enzyme protease(min): 40.000 UI
Enzyme lipase(min): 20.000 UI
Enzyme Xylanase(min): 27.000 UI
Chất mang(Dextrose): Vừa đủ 1 kg
Độ ẩm(max):10%
Trộn 3- 5g/kg  thức ăn. Cho ăn ít nhất 3 lần này/ngày  trong
suốt quá trình nuôi.
Hòa thêm với nước sạch rồi trộn đều với thức ăn , để ráo trước khi cho ăn.
Bổ sung enzyme cho hệ tiêu hóa của tôm cá giúp tôm
cá tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn, cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn(FCR)
Giúp tôm cá tăng trọng nhanh, chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho cá tôm.
MIX AVE
Kết hợp hoàn hảo Amino acid- Vitamin Enzyme giúp tăng trọng nhanh, khoẻ mạnh
Trong 1 kg
Acid amin tổng số (min): 10.000 mg
Enzyme protease(min); 40.000 UI
Vitamin D3(min): 100.000 UI
Chất mang (Dextrose): Vừa đủ 1kg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 3%
Trộn 3 -5 ml/kg thức ăn.  Cho ăn ít nhất 3 lần /ngày trong
 suốt quá trình nuôi.
Hòa thêm với nước sạch rồi trộn đều với thức ăn để ráo trước khi cho ăn.
Bổ sung acid amin-vitamin và enzym  cho hệ tiêu hóa của tôm cá. Giúp tôm cá tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn, cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR).
Giup tôm cá tăng trọng nhanh, chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho cá tôm.
NANO POND
XỬ LÝ AO NUÔI THUỶ SẢN, GIẢM VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM CÁ. 
Trong 1kg
Bacillu s(min): 1,0.1010 CFU
Saccharomyces spp (min): 1,0x1010 CFU
Lactobaccillus sp p(min) :1,0x109 CFU
Chất mang (Dextrose): Vừa đủ 1kg
Độ ẩm (max): 3%
Định kỳ:  250 - 500 ml/ 1.000 - 2.000 m3, 1-3 ngày sử dụng 1 lần.
 Khi ao nuôi ô nhiễm nặng:  500 - 1000 ml/ 1.000 - 2000 m3, sử dụng sáng và chiều tối.
 Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tat đều xuống ao nuôi. 
Giảm ô nhiễm đáy ao, phân hủy thức ăn dư thừa, phân tôm cá ở
đáy ao.
 Giảm hàm lượng các khí độc NH3 H2S trong ao nuôi.
 Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
PEMIX POND
TĂNG TRỌNG NHANH, CHẮC KHOẺ TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
Trong 1 kg
Bacillus (min): 1,0.1010 CFU
Saccharomyces spp (min): 1,0x109 CFU
Lactobaccillus spp (min) :1,0x109 CFU
Chất mang (Dextrose): Vừa đủ 1kg
Độ ẩm (max): 10%
Định kỳ:  250 - 500 ml/ 1.000 - 2.000 m3, 1-3 ngày sử dụng 1 lần.
 Khi ao nuôi ô nhiễm nặng:  500 - 1000 ml/ 1.000 - 2000 m3, sử dụng sáng và chiều tối.
 Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tat đều xuống ao nuôi. 
Giảm ô nhiễm đáy ao, phân hủy thức ăn dư thừa, phân tôm cá ở
đáy ao.
 Giảm hàm lượng các khí độc NH3 H2S trong ao nuô.
Khử nitrat, nitrit tồn dư trong ao nuôi tôm cá.
 Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
BACTERZYME
NONG TO VÀ LÀM DÀY THÀNH RUỘT, NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ BỆNH HỆ TIÊU HOÁ
Trong 1 lít sản phẩm.
Bacillus spp(min): 1,0.1010 CFU
Saccharomyces spp(min): 1,0x109 CFU
Lactobacillus spp(min): 1,0x109 CFU
Nước cất: Vừa đủ 1 kg
Trộn 3- ml/ kg thức ăn. Cho ăn ít nhất 1 -2 lần/ ngày
 trong suốt quá trình nuôi.
 Tăng liều 5 -7 ml/kg thức ăn ngày 2 cữ trở lên khi tôm bị lỏng ruột phân trắng, môi trường nước xấu hoặc thời tiết biến động.
 Nếu kết hợp cho anh xen kẽ với acid hữu cơ giúp tôm hấp thụ hiệu quả nhanh gấp 2 lần
Bổ sung enzyme và lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa của tôm cá. Giúp tôm cá tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn, cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn( FCR).
Nong to và làm dày thành ruột, ngăn ngừa tình trạng ruột mờ, phân lỏng, đứt khúc ,phân nhầy và phân trắng cho tôm.
Ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemoliticus (EMS).
GREENWATER
CẮT TẢO, XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI THUỶ SẢN
Trong 1 lít sản phẩm.
Cuprum( Dạng CuSO4)(min): 15mg
Magnesium( Dạng MgSO4)(min): 35.000mg
Dung môi(nước cất): Vừa đủ 1 lít
Cát sạn(max): 3%
Định kỳ:  250 - 500 ml/ 1.000 - 2.000 m3, 1-3 ngày sử dụng 1 lần.
 Khi ao nuôi ô nhiễm nặng:  500 - 1000 ml/ 1.000 - 2000 m3, sử dụng sáng và chiều tối.
 Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tat đều xuống ao nuôi. 
Giảm ô nhiễm đáy ao,  phân hủy thức ăn dư thừa, phân tôm cá ở đáy ao.
 Giảm hàm lượng các khí độc NH3, HN2 S trong ao nuôi.
 Giảm,  cắt sự ô nhiễm tảo ở ao nuôi.
Ưc chế vi khuẩn Vibro parahaemoliticus (EMS).
PIOPOND
XỬ LÝ AO NUÔI THỦY SẢN , GIẢM VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM CÁ
Trong 1 lít sản phẩm.
Bacillus spp (min): 1,0.1010 CFU
Saccharomyces sp (min): 1,0x1010 CFU
Lactobacillus spp (min): 1,0x109 CFU
Nước cất: Vừa đủ 1 lít
Định kỳ:  250 - 500 ml/ 1.000 - 2.000 m3, 1-3 ngày sử dụng 1 lần.
 Khi ao nuôi ô nhiễm nặng:  500 - 1000 ml/ 1.000 - 2000 m3, sử dụng sáng và chiều tối.
 Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tạt đều xuống ao nuôi. 
Định kỳ:  250 - 500 ml/ 1.000 - 2.000 m3, 1-3 ngày sử dụng 1 lần.
 Khi ao nuôi ô nhiễm nặng:  500 - 1000 ml/ 1.000 - 2000 m3, sử dụng sáng và chiều tối.
 Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tat đều xuống ao nuôi. 
THỨC ĂN BỔ SUNG NANOMIL
HỖ TRỢ TÔM LỘT XÁC NHANH , CHẮC KHỎE TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
Trong 1 lít .
Calcium ( Dạng CACL2) (min): 50.000 mg
Magnesium ( Dạng MgSO4) (min): 100.000 UI
Dung môi ( nước cất): Vừa đủ 1 lít
Cát sạn (max): 3%
Trộn 3 -5 ml/kg thức ăn.  Cho ăn ít nhất 3 lần /ngày trong
 suốt quá trình nuôi.
Hòa thêm với nước sạch rồi trộn đều với thức ăn để ráo trước khi cho ăn.
Bổ sung Calcium,  Magnesium và vitamin D3 vào thức ăn hỗ trợ
tôm lột xác và phát triển.
 Giúp làm cá tăng trọng nhanh,  chắc khỏe.
BIO BESTIT
TĂNG TRỌNG NHANH , CHẮC KHỎE TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
Trong 1 lít sản phẩm.
Sorbitol (min): 40.000mg
Acid amin tổng số (min): 10.000 mg
Vitamin B1 (min): 4.000 UI
Dung môi ( nước cất): Vừa đủ 1 lít
Cát sạn (max): 3%
Trộn 3 -5 ml/kg thức ăn.  Cho ăn ít nhất 3 lần /ngày trong
 suốt quá trình nuôi.
Hòa thêm với nước sạch rồi trộn đều với thức ăn để ráo trước khi cho ăn.
Bổ sung sorbitol, acid amin và vitamin cần thiết vào thức ăn giúp
 tôm các phát triển tốt, tăng cường chức năng gan, tụy .
Tăng cường hệ miễn dịch cho tôm cá. 
Sản phẩm cùng loại

ENZYME USA

Giá: Liên hệ
Đối tác
Zalo
Hotline