VITAMIN CÁC LOẠI

VITAMIN CÁC LOẠI

VITAMIN CÁC LOẠI

  • vita2023
  • 545
  • Liên hệ
vitamin, vitamin tổng hợp cho nhà máy thuốc thú y, premix, dùng để sản xuất hay dùng cho gia súc gia cầm thủy sản.
  • Nội dung sản phẩm
  • Bình luận
NHÓM VITAMIN 
STT TÊN HÀNG CÔNG DỤNG XUẤT XỨ QUY CÁCH
1 Vitamin A 500(tan)
1000 (Không Tan)
Cung cấp vitamin A  Germany/China 25Kg/Th
2 Vitamin D3   500 Cung cấp vitamin D3  Germany/China 25 Kg/Th
3 Vitamin E 50    Cung cấp vitamin E  Germany/China 25kg/bao
4 VitaminB1 98%
( thiamin mononitrate)
Cung cấp vitamin B1 Germany/China 25Kg/Th
5 Vitamin B2 80%
(Riboflavin)
Cung cấp vitamin B2  Germany/China 25kg/bao
6 Vitamin B3 99.5%
(Nicotinic acid)
Cung cấp vitamin B3  Germany/China 25kg/bao
7 Vitamin B5 98%
( D-Calcium pantothenate)
Cung cấp vitamin B5 China 25Kg/Th
8 Inositol(B8) Cung cấp Vitamin B8 China 25kg/th
9 Vitamin B6 98%
( pyridoxine hydrochloride)
Cung cấp vitamin B6 China 25Kg/Th
10 Vitamin B9 95%
 ( Folic acid)
Cung cấp vitamin B9  China 25Kg/Th
11 Vitamin  B12 0.1%
(Cyanocobalamin)
Cung cấp vitamin B12  China 25kg/bao
12 VitaminH 2%
 ( Biotin)
Cung cấp Biotin  China 25 Kg/Th
13 Vitamin  K3 96% Cung cấp vitamin K3  Germany/China 25 Kg/Th
14 Ascorbic Acid
( Vitamin C 99%)
Cung cấp vitamin C  China 25 Kg/Th
15 VitaminC 35%(caustic) Cung cấp vitamin C   China 25 Kg/Th
16 Cholin chloride 60%
( Vitamin B4)
Cung cấp vitamin B4  China 25kg/bao
Sản phẩm cùng loại
Đối tác
Zalo
Hotline